Hakkımızda

Garanti poliçesi

Onur Ek Parçaları ve Plastik Boru Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (‘’ Onur ’’) Ürünler Avrupa standartlarında üretilmekte olup CE, TSE ve DIN normlarına uygundur. Bu Sınırlı Garanti, aşağıdaki sınırlamalara tabi olarak, her Onur ürününün malzeme ve işçilik kusurlarından arınmış olacağını ve belirli ürün için Onur'un şartnamesine uygun olacağını, herhangi bir kusurlu ürün için münhasır çözüm yolunuzun onarım veya değiştirme ile sınırlıdır. Elli (50) yıl içinde arızalı ürün satın alma tarihinden itibaren Onur, bu ‘Sınırlı Garanti’ kapsamındaki kusurlu bir ürünü, duruma göre onaramaz veya değiştiremezse, ürünün satın alma bedelini makul bir süre içinde iade ediyoruz.

Bu Sınırlı Garanti, yalnızca normal kullanımın bir sonucu olarak ortaya çıkan kusurları kapsar; Onur, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Onur dışında herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından ihmal, kötüye kullanım, kötü kullanım veya kötü muameleden kaynaklanan kusurlardan sorumlu olmayacaktır , yanlış kurulum veya test, kullanıcının hatalı tasarımları veya özellikleri, tatmin edici olmayan uygulamalar, uyumsuz malzemelerle birlikte kullanım, agresif kimyasal maddelerle temas, üründeki sıvıların donarak aşırı ısınması ve diğer yanlış kullanım. Bu Sınırlı Garanti, ürün herhangi bir mücbir sebep (deprem, sel, yangın vb.) Veya herhangi bir şekilde değiştirilmiş veya modifiye edilmiş herhangi bir ürünün neden olduğu kusurlar nedeniyle düzgün çalışmazsa geçersiz olacaktır. Onur dışında bir kişi veya kuruluş. Tüm ürünler standartlara, yönetmeliklere ve yürürlükteki standartlara uygun olarak kullanılmalıdır. Onur, ürünün Sınırlı Garanti kapsamında olup olmadığına karar vermek için tek ve mutlak yetkiye sahip olacaktır.

Onur, kusurlu bir ürünün var olduğunu belirledikten sonra davayı çözmek için makul bir süreye sahip olacaktır. Garanti uygulaması için son kullanıcının satın alma faturasını sunması gerekir. Onur, diğer tüm garantileri özellikle reddeder, hiçbir durumda Onur veya üçüncü şahıs tedarikçileri doğrudan, dolaylı, özel, teminatlı, cezai, arızi veya müteakip zararlardan sorumlu olmayacaktır. İlgili dava nedeninin ortaya çıkmasının ardından altı aydan fazla Onur aleyhine hiçbir dava, dava açılamaz. Bu Sınırlı Garanti, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Bu Sınırlı Garantiden kaynaklanan veya bununla ilgili tüm anlaşmazlıklar, İstanbul Merkez Mahkemeleri, Türkiye'de çözülecektir.